Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Nghiên cứu Dịch

Nghiên cứu Dịch

Articles

Nghiên cứu Dịch Lý vũ trụ

Kinh dịch, dịch lý, mai hoa dịch số, bát tự hà lạc, bát tự tử bình, tứ trụ,… tất cả có thể áp dụng vào cuộc sống hay không? Tôi đã từng nghi ngờ về những điều này khi chưa tìm ra sự liên kết của chúng. Nhưng giờ đây tôi đã thay đổi quan điểm. Bạn có muốn nghiên cứu cùng tôi không?