Blog Tử Bình Phong Thủy

Dạy con

Dạy con

Con ơi nhớ lấy lời cha Thân là nam tử bôn ba giữa đời Giữ cho tâm thật sáng ngời Văn chương..