Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Vĩnh biệt Mon

iamalone

Vĩnh biệt Mon

Tiếng mèo văng vẳng ở nơi đâu..
Có phải con Mon cũng thoảng sầu?
Trăng khuyết, tầng mây vương mắt ướt
Người buồn, trăng gió có vui đâu
Góc nhà, tấm thảm chiều nay vắng
Phố lặng, mèo con chẳng thấy đâu
Cảnh vật đêm khuya dường tĩnh lặng
Để nghe văng vẳng tiếng Mon sầu..

Sài Gòn, 2006
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours