Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Trầm Ưu

kinh_gui_cu_Nguyen_Du

Trầm Ưu

Kính gửi cụ Tố Như!

Giữa độ xuân tàn hoa cỏ ưu,
Hạ về gió rít tiếng phân ưu..
Sầu tư một nỗi vì nhân thế,
Khổ não bao người bởi vậy ư?
Tiền của nghìn năm đà thống trị,
Lòng người vạn kiếp thế thôi ư?
Ba trăm năm trước ai từng khóc,
Để “Đoạn trường thanh” vọng vọng ưu…

Sài Gòn, 06/05/2014

Kỳ DươngThere are no comments

Add yours