Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Nghiên cứu Dịch  ♦  Quan Điểm Sống  ♦  Thư gửi vợ

nhung-la-thu-khong-duoc-tra-loi

Thư gửi vợ

Mình ơi…

Ta đi mình có nhớ không?
Ta đi ta nhớ lòng trông ngóng mình
Mẹ dạy ta chữ tình chữ hiếu
Ta dặn mình hiếu nghĩa thủy chung
Nơi xa cám dỗ không cùng
Ta đi để lại mình cùng với con

Thương mình quá tình son vừa kết
Nhưng ta đi quyết dựng cơ đồ
Tuổi ta trẻ ngại gì khổ
Chỉ ngại mình tự dạy dỗ con thơ

Mình hãy nhớ bài thơ đất nước
Dạy con mình nhớ tổ nhớ tông
Kính yêu cha mẹ một lòng
Để con thấy hiếu mà thương chúng mình

Mẹ ta là mẹ của mình
Mẹ mình ta cũng dặn mình, mẹ ta.
Bốn mươi tuần mẹ mình mang nặng
Hai mươi năm nuôi dạy nên người
Mẹ cho mình ở trên đời
Mẹ cho ta ở bên người ta yêu

Mai này mẹ yếu đôi mình đỡ
Như khi xưa mẹ đỡ đôi mình
Như sau này con ta cũng vậy
Đỡ đôi mình như ta đỡ mẹ ta.

Tp HCM, 29/08/2012
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours