Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ tự do  ♦  Ta đang say

chia_tay

Ta đang say

Rượu đầy chung, ai say lại tỉnh
Thi nhân này, đang tỉnh hay say?
Chữ tình đau nhói tim này
Buồn ai ta khóc một ngày chưa nguôi

Trăng kia bạc, con người càng bạc..
Chén rượu đầy, tuy nhạt mà cay
Uống đi, ai uống cho say
Cho quên tất cả những ngày bên ai

Những ngày hồng, thư qua thư lại
Những niềm vui ân ái hôm nào
Bâng quơ một buổi chiều nao
Vườn hồng mở lối.. ai vào hỡi ai?

Kẻ mộng mơ, mơ hoài chẳng tỉnh
Hỏi ông trời đương tỉnh hay say.. ?

Sài Gòn, 2006
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours

Ta đang say

Rượu đầy chung, ai say lại tỉnh
Thi nhân này, đang tỉnh hay say?
Chữ tình đau nhói tim này
Buồn ai ta khóc một ngày chưa nguôi

Trăng kia bạc, con người càng bạc..
Chén rượu đầy, tuy nhạt mà cay
Uống đi, ai uống cho say
Cho quên tất cả những ngày bên ai

Những ngày hồng, thư qua thư lại
Những niềm vui ân ái hôm nào
Bâng quơ một buổi chiều nao
Vườn hồng mở lối.. ai vào hỡi ai?

Kẻ mộng mơ, mơ hoài chẳng tỉnh
Hỏi ông trời đương tỉnh hay say.. ?

Sài Gòn, 2006
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours