Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Nhớ em

cam_giac_co_don

Nhớ em

Người đã chia tay, tình vẫn gọi
Gió buồn, mây khóc lững lờ trôi
Đêm ngày ân ái cùng duyên mới
Một thoáng miên man lại nhớ người
Tình đến, tình đi, lòng vẫn đọng
Ai buồn, ai khóc, dạ không nguôi
Trăng sương đã bạc, người càng bạc
Biết thế, nhưng sao.. vẫn nhớ người..

Sài Gòn, 8/12/2007
Kỳ Dương

 There are no comments

Add yours