Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Nhận thức

thuyet_am_duong

Nhận thức

Cố gắng hoán tượng để giúp thay đổi số phận 1 gia chủ đang kinh doanh hồi mạt vận.  Bổ sung dụng thần nhưng nhật nguyên không đủ mạnh và thân chủ phải đánh đổi lấy thứ khác..

Thì ra, ta có thể giúp người thoát nguy lúc này, nhưng không thể cứu nguy lần 2…

Ảo diệu càn khôn đã rõ rồi
Cõi này sanh diệt cứ thế thôi
Đành đem quẻ toán ngâm vào rượu
Đốt cháy bài thơ thả giữa trời
Vũ trụ phải đâu nhiều mật mã
Cuộc đời cũng vậy tự mà trôi
Quay lưng để lại tàn theo gió
Nhẹ bước bâng khuâng lẽ ở đời…

TP.HCM 16/09/2012
Kỳ Dương

Ta sẽ không xem phong thủy nữa vậy.

 There are no comments

Add yours