Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Nam Nhi

cam_nhan_hy_vong

Nam Nhi

Nam nhi hà tất lụy tình thâm,
Bốn bể giai nhân nhớ nhớ thầm
Nam tử công danh vạn vạn đạt
Đất trời tên tuổi nghìn nghìn năm
Càn khôn ngang dọc, âm dương đảo
Vũ trụ tung hoành, tinh tú chao
Cất bước, ta đi, lòng vững chãi
Quên đi nhi nữ, dẹp thù hằn

Sài Gòn, 19/11/2007
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours