Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Nghiên cứu Dịch  ♦  Ứng dụng phong thủy

Ứng dụng phong thủy

Articles

Ứng dung Phong Thủy mệnh lý và các trường phái

Ngoài trừ cách xem Loan Đầu ra thì Tử Bình mệnh lý, Phong Thủy khi kết hợp với Huyền Không Phi Tinh sẽ cho ra nhiều luận đoán với đầy đủ cách biến hóa nhất. Tôi chỉ xin đóng góp 1 chút nghiên cứu của mình vào lĩnh vực này.