Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Nghiên cứu Dịch  ♦  Quan Điểm Sống

Quan Điểm Sống

Articles

Tâm sự trải nghiệm Tử Bình Phong Thủy

Trải nghiệm phong thủy rõ nhất là nhìn nhận vận khí trong Tử Bình kết hợp lá số Tử Vi. Phong Thủy không giải quyết được vấn đề gì nếu không nhìn ra đạo lý sống của nó. Có người còn gọi đó là Thiên Đạo, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nó là quy luật, mà quy luật cũng là Đạo. Hiểu như vậy cũng không sai.