Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Không đề 2

viet_thu

Không đề 2

Em nhận hồi nào anh chẳng hay
Chút thu miền Bắc đến từng ngày
Miền Trung nắng ấm ai còn đó
Thành phố mưa buồn ai đợi ai..
Xót xót duyên tình theo năm tháng
Đau đau nhung nhớ suốt đêm ngày
Có người đương đợi về trăng gió
Anh vẫn trông chờ theo áng mây

Sài Gòn, 2007
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours