Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Khăn gói

bi_mat_the_gioi_tam_linh

Khăn gói

Chợt nghe tàu gọi ở ngoài xa
Bỗng nhớ người yêu, bỗng nhớ nhà
Môi đỏ hôm nào khơi sóng bể
Má hồng tuổi ấy giết hồn ta
Xót xa lòng mẹ thương thương quá
Nhớ bóng người cha khóc khóc òa
Đèn sách phen này con quyết chí
Công danh rạng rỡ tiếng quê ta

Sài Gòn, 2007
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours