Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ tự do  ♦  Hẹn ước

bieu_tuong_tinh_yeu

Hẹn ước

Phút gặp em vồn vã làm sao
Bẽ bàng đâu biết khi nào quen nhau
Tưởng đâu như phép nhiệm màu
Mây ngàn xa cách, đất trời se duyên

Bến kia mòn mỏi đợi thuyền
Én kia mỏi cánh chỉ chờ ngày xuân
Non kia xa, thác vẫn chảy về gần
Thuyền kia cập bến, én chào xuân xanh

Như ước hẹn, chốn Sài Thành
Lung linh bóng nguyệt giữa trời sao
Bỗng thương em tự buổi nào
Rồi hẹn ước giữa bầu trời bát ngát
Cho sấm sét trở thành dòng thư pháp
Viết đôi ta vào vũ trụ vĩnh hằng.

24/12/2006
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours