Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ tự do  ♦  Dạy con

Ky_Duong_om_Kent

Dạy con

Con ơi nhớ lấy lời cha
Thân là nam tử bôn ba giữa đời
Giữ cho tâm thật sáng ngời
Văn chương võ nghệ đồng thời tinh thông
Chữ NHÂN vừa đủ đẹp lòng
Đừng quên chữ NGHĨA đối trong xử ngoài

Thắng người chớ vội kiêu oai
Thua người lấy đó miệt mài vươn lên
Nhớ câu tâm vững chí bền
Cái tôi ko có đừng nên thù người
Mẹ cha cho ở trên đời
Công ơn biển núi cả đời đừng quên

Mai sau dù có uy quyền
Đừng quên đất tổ, đừng quên gia đình
Thấy người thất thế đừng khinh
Gặp người đắc vận đừng sinh tị hiềm
Cuộc đời nếu chẳng truân chuyên
Sử thi nào viết được tên anh hùng

Trần gian họa phúc nghìn trùng
Lợi danh chẳng thiết, gấm nhung chẳng màng
Vầng Dương một cõi huy hoàng
Đêm về cũng phải nhường nàng Nguyệt Nga
Âm Dương vũ trụ hài hoà
Tam tài, Tứ tượng cũng là giai không

Ngũ Hành, Bát Quái tương thông
Thất Xa là để mình trông thấy mình
Đừng quên đạo nghĩa nhân tình
Cứu người đừng nghĩ lợi mình nghe không,
Sự tình nếu chẳng như mong
Con đừng bấm quẻ mà trông đợi thời

Làm trai phải lạ trên đời
Thế gian yêu mến đất trời lưu danh
Năm châu bốn biển tung hoành
Vạn thời bất biến mới đành con ta.

TP. HCM 06/04/2013
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours