Tag Archives: quân tử

Dạy con

Con ơi nhớ lấy lời cha Thân là nam tử bôn ba giữa đời Giữ cho tâm thật sáng ngời Văn chương..