Blog Ky DuongKỳ Dương  ♦  Thơ Đường luật  ♦  Chia xa

chia_tay

Chia xa

Buổi ấy người đi chửa định thần
Nặng lòng ở lại dạ bâng khuâng
Tri âm chẳng mấy đi không biết
Kỳ lữ chẳng nhiều lại chẳng thân
Cắn rứt, bồi hồi thư để lại
Quặn lòng, nhung nhớ bóng giai nhân
Người đi, đi mãi, đi vô định
Non nước tờ mờ tịch dấu chân

Sài Gòn, 2007
Kỳ DươngThere are no comments

Add yours